Cipuri pentru Europa: Program de investiții de 43 miliarde Euro în producția de procesoare, propus de UE

Cipuri pentru Europa: Program de investiții de 43 miliarde Euro în producția de procesoare, propus de UE

Uniunea Europeană vrea să genereze investiții publice și private de 43 de miliarde de euro în total, în producția de procesoare IT din statele membre și țările prtenere, printr-un nou program propus de Comisia Europeană, intitulat Cipuri pentru Europa.

 Astfel, marți, Comisia a propus un set amplu de măsuri „menite să asigure securitatea aprovizionării, reziliența și poziția de lider tehnologic a UE în ceea ce privește tehnologiile și aplicațiile semiconductorilor”.

Din cauza penuriilor recente de semiconductori de la nivel mondial s-au închis fabrici într-o gamă largă de sectoare, de la automobile la dispozitive medicale. În sectorul automobilelor, de exemplu, producția din unele state membre a scăzut cu o treime în 2021. Acest lucru a evidențiat mai clar dependența mondială extremă a lanțului valoric al semiconductorilor de un număr foarte limitat de actori, într-un context geopolitic complex, dar a și ilustrat importanța semiconductorilor pentru întreaga industrie și societate europeană.

Actul european privind cipurile se va baza pe punctele forte ale Europei – organizații și rețele de cercetare și tehnologie de vârf la nivel mondial, precum și producători de echipamente inovatoare – și va aborda punctele slabe rămase. Scopul este crearea unui sector prosper al semiconductorilor, de la cercetare la producție și un lanț de aprovizionare rezilient. Actul va mobiliza investiții publice și private în valoare de peste 43 de miliarde EUR și va stabili măsuri pentru a preveni, a pregăti, a anticipa și a răspunde rapid la orice viitoare perturbare a lanțurilor de aprovizionare, împreună cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali.

De asemenea, actul va permite UE să își realizeze ambiția de a-și dubla cota de piață actuală, pentru ca aceasta să ajungă la 20 % în 2030.

Actul european privind cipurile va asigura faptul că UE dispune de instrumentele, competențele și capacitățile tehnologice necesare pentru a deveni lider în acest domeniu, dincolo de cercetare și tehnologie, în ceea ce privește proiectarea, fabricarea și ambalarea cipurilor avansate, pentru a-și asigura aprovizionarea cu semiconductori și pentru a-și reduce dependențele. Principalele componente sunt:

  1.     Inițiativa „Cipuri pentru Europa” va reuni resurse din partea Uniunii, a statelor membre și a țărilor terțe asociate la programele existente ale Uniunii, precum și din partea sectorului privat, prin intermediul Întreprinderii comune consolidate pentru cipuri, rezultată din reorientarea strategică a întreprinderii comune existente „Tehnologii digitale esențiale”. Se vor pune la dispoziție 11 miliarde EUR pentru a consolida cercetarea, dezvoltarea și inovarea existente, pentru a asigura dezvoltarea de instrumente avansate de semiconductori, de linii-pilot pentru crearea de prototipuri, pentru testarea și experimentarea de noi dispozitive pentru aplicații inovatoare în viața reală, pentru a forma personalul și pentru a dezvolta o înțelegere aprofundată a ecosistemului și a lanțului valoric al semiconductorilor;
  2.     un nou cadru pentru a asigura securitatea aprovizionării prin atragerea de investiții și consolidarea capacităților de producție, atât de necesare pentru a permite inovarea în ceea ce privește nodurile avansate și cipurile inovatoare și eficiente din punct de vedere energetic. În plus, un Fond pentru cipuri va facilita accesul la finanțare al întreprinderilor nou-înființate, pentru a le ajuta să își maturizeze inovațiile și să atragă investitori. Acesta va include, de asemenea, o facilitate specifică de investiții de capital pentru semiconductori în cadrul InvestEU, menită să sprijine întreprinderile în curs de extindere și IMM-urile să se extindă pe piață;
  3.     un mecanism de coordonare între statele membre și Comisie, pentru monitorizarea aprovizionării cu semiconductori, pentru estimarea cererii și pentru anticiparea penuriilor. Mecanismul va monitoriza lanțul valoric al semiconductorilor prin colectarea de informații esențiale de la întreprinderi, pentru a cartografia principalele puncte slabe și blocaje. Acesta va stabili o evaluare comună a crizelor și va coordona acțiunile care trebuie întreprinse pe baza unui nou set de instrumente pentru situații de urgență. De asemenea, mecanismul va reacționa rapid și hotărât prin utilizarea deplină a instrumentelor naționale și ale UE.

Comisia propune, de asemenea, ca document însoțitor, o recomandare adresată statelor membre. Aceasta este un instrument cu efect imediat, care permite lansarea imediată a mecanismului de coordonare între statele membre și Comisie și va permite de acum înainte să se discute și să se decidă cu privire la măsurile oportune și proporționale de răspuns la criză.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a declarat: „Actul european privind cipurile va schimba radical competitivitatea mondială a pieței unice europene. Pe termen scurt, acesta ne va spori reziliența la crizele viitoare, permițându-ne să anticipăm și să evităm perturbările lanțului de aprovizionare, iar pe termen mediu, va contribui la transformarea Europei într-un lider industrial în acest sector strategic. Prin Actul european privind cipurile, noi oferim investițiile și strategia, însă cheia succesului stă în inovatorii Europei, cercetătorii noștri de talie mondială, în oamenii care au permis continentului nostru să prospere de-a lungul deceniilor”.

Etapele următoare

Statele membre, inclusiv România, sunt încurajate să înceapă imediat eforturile de coordonare, în conformitate cu recomandarea, pentru a înțelege situația actuală a lanțului valoric al semiconductorilor la nivelul UE, pentru a anticipa eventualele perturbări și pentru a lua măsuri corective care să permită depășirea penuriei actuale, până la adoptarea regulamentului.

Parlamentul European și statele membre vor trebui să discute propunerile Comisiei referitoare la Actul european privind cipurile în cadrul procedurii legislative ordinare. Dacă va fi adoptat, regulamentul se va aplica direct în întreaga UE.

Cipuri pentru Europa: Contextul inițiativei UE

Cipurile sunt active strategice pentru principalele lanțuri valorice industriale – afirmă Comisia Europeană.

Odată cu transformarea digitală apar noi piețe pentru industria cipurilor, cum ar fi automobilele foarte automatizate, tehnologia de tip cloud, internetul obiectelor, conectivitatea (5G/6G), spațiul/apărarea, capacitățile de calcul și supercalculatoarele. Semiconductorii se află, de asemenea, în centrul unor interese geopolitice puternice, condiționând capacitatea țărilor de a acționa (militar, economic și industrial) și de a impulsiona tranziția digitală și tranziția verde.

În discursul său din 2021 privind starea Uniunii, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat viziunea pentru strategia europeană privind cipurile, pentru a crea împreună un ecosistem european al cipurilor de ultimă generație, care include producția, precum și pentru a corela capacitățile de cercetare, proiectare și testare de nivel mondial ale UE. Președinta a vizitat, de asemenea, întreprinderea ASML, unul dintre principalii actori ai Europei în lanțul valoric global al semiconductorilor, care își are sediul la Eindhoven.

În iulie 2021, Comisia Europeană a lansat Alianța industrială pentru procesoare și semiconductori, cu scopul de a identifica lacunele actuale în ceea ce privește producția de microcipuri și evoluțiile tehnologice necesare pentru ca întreprinderile și organizațiile să prospere, indiferent de dimensiunea lor. Alianța va contribui la încurajarea colaborării între inițiativele UE existente și viitoare, va juca totodată un rol consultativ important și va furniza o foaie de parcurs strategică pentru inițiativa „Cipuri pentru Europa”, împreună cu alte părți interesate.

Până în prezent, 22 state membre s-au angajat, printr-o declarație comună semnată în decembrie 2020, să colaboreze în vederea consolidării lanțului valoric al sistemelor electronice și integrate din Europa, precum și a capacității de producție de vârf.

Noile măsuri vor ajuta Europa să își atingă obiectivele Deceniului digital pentru 2030 de a deține 20 % din cota de piață a cipurilor la nivel mondial până în 2030.

Împreună cu Actul privind cipurile, Comisia a publicat astăzi și un sondaj specific adresat părților interesate pentru a colecta informații detaliate cu privire la cererea actuală și viitoare de cipuri și plachete. Rezultatele acestui sondaj vor contribui la o mai bună înțelegere a modului în care penuria de cipuri afectează industria europeană.

Sursa:startupcafe.ro

SOCIAL ULTIMELE STIRI