Gheorghe Piperea:Urmează o guvernare militarizată. În armată, ordinul se execută, nu se discută

Gheorghe Piperea:Urmează o guvernare militarizată. În armată, ordinul se execută, nu se discută

Urmează o guvernare militarizată. În armată, ordinul se execută, nu se discută. Mă întreb dacă se va mai ține cont de asta ,scrie avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook.

„Săvârșirea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei populații civile, a uneia dintre următoarele fapte:

– supunerea unei populații sau părți a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condiții de viață menite să determine distrugerea fizică, totală sau parțială, a acesteia;

– întemnițarea sau altă formă de privare gravă de libertate, cu încălcarea regulilor generale de drept internațional;

– persecutarea unui grup sau a unei colectivități determinate, prin privare de drepturile fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial, național, etnic, cultural, religios, sexual ori în funcție de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în dreptul internațional;

– alte asemenea fapte inumane ce cauzează suferințe mari sau vătămări ale integrității fizice sau psihice, săvârșite în cadrul unui regim instituționalizat de oprimare sistematică și de dominare a unui grup asupra altuia, cu intenția de a menține acest regim”.

[art. 439 alin. (1) lit.b), i) – k) și alin. (2) din Codul penal al României.

POLITICA SOCIAL ULTIMELE STIRI