Datoria externă totală a României a crescut la 134,25 miliarde euro

Datoria externă totală a României a crescut la 134,25 miliarde euro

Datoria externă totală a României a crescut la 134,25 miliarde euro, de la 126,8 miliarde euro în anul 2020, arată datele publicate luni de Banca Naţională a României (BNR).

„Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 7,251 miliarde euro (comparativ cu 3,005 miliarde euro în perioada ianuarie – decembrie 2020), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5,777 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,474 miliarde euro”, arată datele BNR.  

În perioada ianuarie – decembrie 2021, datoria externă totală a crescut cu 7,449 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 97,043 miliarde euro la 31 decembrie 2021 (72,3% din totalul datoriei externe), în creştere cu 3,7% faţă de 31 decembrie 2020; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2021 nivelul de 37,213 miliarde euro (27,7% din totalul datoriei externe), în creştere cu 11,9% faţă de 31 decembrie 2020.  

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,5% în perioada ianuarie – decembrie 2021, comparativ cu 20,7% în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2021 a fost de 5 luni, în comparaţie cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2021 a fost de 82,3%, comparativ cu 90,3% la 31 decembrie 2020.  

În perioada ianuarie – decembrie 2021, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16,951 miliarde euro, comparativ cu 10,979 miliarde euro în perioada ianuarie – decembrie 2020.

În structura acestuia, balanţa bunurilor şi balanţa veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 4,197 miliarde euro, respectiv cu 644 milioane euro; balanţa veniturilor secundare şi cea a serviciilor au înregistrat excedente mai mici cu 901 milioane euro, respectiv cu 230 milioane euro.

ECONOMIC SOCIAL ULTIMELE STIRI